דלג לתפריט הראשי (מקש קיצור n) דלג לתוכן הדף (מקש קיצור s) דלג לתחתית הדף (מקש קיצור 2)

תקנון

חברת SQLink מספקת, בין השאר מערך מקיף שירותים מתקדמים בעולמות של טכנולוגיה ופיתוח, דיגיטל, BI ואנליטיקה, בדיקות ואוטומציה, אבטחת מידע, יועצים ומומחים, תשתיות והכשרות טכנולוגיות.
החברה מעסיקה מעל 2500 יועצים ומומחים בכל קשת הטכנולוגיות ובמגוון רחב של תפקידים.

חברת SQLink ו/או חברת הבת Gotfriends השמה בהייטק (מטעמה), מגייסת באופן שוטף ורציף מועמדים לשורותיה, או פועלת להשמתם כעובדים אצלם בהתאמה. ההשתתפות בפעילות "חבר מביא חבר" מסייעת לחברה בפעילות זו ובהתאם, חברת SQLink מוכנה בכפוף לעמידה בתנאים המפורטים בתקנון זה לתגמל את מי שיפעל בהתאם להוראות ויסייע באיתור וגיוס עובדים חדשים אליה ו/או, באיתור וגיוס מועמדים שיושמו על ידה ויועסקו כעובדים חדשים בקרב לקוחותיה.

הוראות אלו, מטרתן להסדיר את שיתוף הפעולה בינך לבין חברת SQLink, ככל שזה נוגע להשתתפותך במסגרת פעילות "חבר מביא חבר".
• פעילות "חבר מביא חבר" מתייחסת לגיוס מחפש-עבודה אשר קורות-החיים שלו/ה נשלחו ע"י "חבר".
• עובד/מועמד המעוניין להשתתף בפעילות "חבר-מביא-חבר", ישלח קורות-חיים לתיבת הדואר הייעודית שכתובתה: sqfriends@sqlink.com
• בפעילות " חבר מביא חבר" רשאי להשתתף כל אדם.


מסמך "קורות חיים" לעניין מבצע זה חייב לקיים את כל התנאים המצטברים שלהלן:

• המסמך אמיתי וכולל עובדות נכונות ואמתיות על מחפש העבודה.
• שייך לאדם אמיתי המעוניין בהצעות עבודה .
• מחפש העבודה אינו רשום במאגר המועמדים של SQLink כמחפש עבודה פעיל בשלושת החודשים שקדמו למועד שליחתו.
• מסמך "קורות-החיים" לא ייחשב באם הגיע לחברת SQLink בששת החודשים שקדמו למועד שליחת קורות-החיים על ידי החבר, בין אם ישירות ובין אם בעקיפין (נשלח על ידי גורם שלישי) בידיעתו או שלא בידיעתו של בעל "קורות החיים".
• לא יתקבלו "קורות-חיים" אם מחפש העבודה נמצא בקשר ישיר עם SQLink במהלך תקופת ששת החודשים שקדמה לשליחתו ע"י החבר.
• החבר המפנה ייחשב כזכאי לתגמול רק לאחר בדיקה וקבלת אישור ממנהלת תחום פעילות "חבר מביא חבר" SQLink
• כמות "קורות החיים" אשר יכול כל חבר לשלוח אינה מוגבלת.
• הזכאות לתגמול מבוססת אך ורק עבור "גיוס מוצלח" (איוש מוצלח של העובד/ת למשרה שהוצעה ונסגרה ע"י חברת SQLink והישארותו בה לפחות למשך 3 חודשי העסקה קלאנדריים)
• תגמול חבר מביא חבר אינו תקף במקרה שמדובר במשרות זמניות (תקופת העסקה היורדת מ-6 חודשים) ו/ או חלקיות
• עבור עובדים שהתקבלו לעבודה במסגרת השמה בשכר הנמוך מסכום של k13 – ינתן תגמול מופחת בסך 600 ₪
• במידה ולא תקבל SQLink תשלום מהחברה בגין גיוס העובד, ומכל סיבה, לא יוענק תגמול חבר-מביא-חבר.
• תגמול למי שאינו עובד SQLink יועבר כשובר Buyme
• הנהלת SQLink רשאית להפסיק ו/או לשנות את המבצע בכל שלב וללא הודעה מוקדמת.

האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר לצורכי נוחות, אך הוא מכוון לנשים ולגברים באופן שווה.


הערות כלליות:

 

הנך מצהיר כי, אין במשלוח קורות חיים על ידך משום הפרת התחייבות מצדך, כלפי כל צד שלישי שהוא, שלא לעשות כן, או משום הפרת הוראות חוק הגנת הפרטיות.
כמו כן, עליך להביא בחשבון כי חברת SQLink תהיה רשאית לחלוק מידע, קורות חיים ופרטים אישיים של מועמדים שהפנית במסגרת זו עם חברת הבת Gotfriends - השמה בהייטק שגם היא תוכל לעשות שימוש מטעמה בנתונים ובכפוף לתנאי מבצעים המפורטים מעלה.

בהסכמתך להוראות שימוש אלו הנך מסכים כי קורות החיים שהעברת או תעביר לחברה בכל עת ישמשו את החברה לצרכיה המנהליים, העסקיים והמסחריים, ובין היתר לצורך יצירת קשר עמך ו/או עם המועמדים שהעברת באמצעות דיוור ישיר, בדוא"ל ובטלפון.

אנו שמחים שהחלטת לקחת חלק בפעילות "חבר מביא חבר" שלה ובאמצעותם להפוך שותף פעיל בפעילות איתור וגיוס עובדים חדשים לשורותיה.
בהצלחה.

אנו שמחים שהחלטת לקחת חלק בפעילות "חבר מביא חבר" של SQLink ולהפוך שותף פעיל בפעילות איתור וגיוס עובדים חדשים לשורותיה.

חברות הקבוצה

SQLINK GOTFRIENDS TVUNA DIALOG Opisoft SQLabs Zigit Genius TESLink CyberLink Boardirector

צרו איתנו קשר

כתבו לנו כאן

כל השדות המסומנים ב* הם שדות חובה


CreatedByTvuna
המאמץ עלינו!
שלחו קו"ח ותתחילו לקבל הצעות עבודה בדיסקרטיות
בחר קובץ קו"ח
נא לבחור קובץ
קובץ אינו בפורמט תקין (doc, docx, pdf,) או גדול מדי